Skill levels

Skill level 1

Beroepen op niveau 1 bevatten eenvoudige en routinematige fysieke of handmatige taken. Soms is het gebruik van handgereedschappen vereist, zoals schoppen of eenvoudige elektrische apparatuur.

Veel beroepen op niveau 1 vereisen fysieke kracht en/of uithoudingsvermogen. Voor sommige beroepen kunnen basisvaardigheden in taal- en rekenvaardigheid worden verlangd, deze vaardigheden maken echter nooit een groot deel van het werk.

Voor het uitvoeren van sommige beroepen op Skill Level 1 word een afgeronde opleiding op bassisschoolniveau geëist. Een korte periode van on-the-job training is soms nodig. 

Beroepen ingedeeld op niveau 1 zijn o.a. schoonmakers, sorteer en overslag medewerkers, tuinarbeiders en keukenassistenten.

Skill level 2

Beroepen op niveau 2 bevatten doorgaans het uitvoeren van taken zoals het werken met machines en elektronische apparatuur,  besturen van voertuigen, reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische apparatuur, en manipulatie, ordening en opslag van informatie.

Voor bijna alle beroepen op niveau 2 is het belangrijk om informatie te kunnen lezen en begrijpen, zoals veiligheidsinstructies), uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk vast te leggen, eenvoudige rekenkundige bewerkingen uit te voeren. Veel beroepen op dit vaardigheidsniveau vereisen relatief geavanceerde lees- en rekenvaardigheden en goede interpersoonlijke/communicatieve vaardigheden. Veel beroepen in deze vaardigheid vereisen een hoog niveau van handvaardigheid.

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om taken in beroepen op niveau 2 uit te voeren worden in het algemeen verkregen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Sommige beroepen vereisen de voltooiing van de tweede fase van het middelbaar onderwijs en evt.  gespecialiseerd beroepsonderwijs en on-the-job training.  In sommige gevallen is ervaring en on-the-job training voldoende om het beroep naar behoren uit te voeren. 

Beroepen omvatten slagers, buschauffeurs, secretarissen, automonteurs, elektriciëns en politieagenten.

Skill level 3

Beroepen op niveau 3 omvatten vaak complexe technische en praktische taken waarvoor uitgebreide feitelijke, technische en procedurele kennis nodig is van een gespecialiseerd werkveld. Specifieke taken bevatten: het opstellen van veiligheidsvoorschiften; het maken van gedetailleerde schattingen van kosten, materialen en arbeidsuren voor specifieke projecten; het coördineren, toezicht houden, controleren en plannen van de activiteiten van andere werknemers; en het uitvoeren van technische functies ter ondersteuning van professionals.

Beroepen op dit vaardigheidsniveau vereisen doorgaans hoge lees-, schrijf- en rekenvaardigheid en goed ontwikkelde interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden bieden de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de complex geschreven materiaal, objectieve verslagen op te stellen en verbaal te communiceren in moeilijke omstandigheden.

De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor prestaties op niveau 3 worden meestal verkregen door onderwijs aan een hogere onderwijsinstelling. In sommige gevallen is een uitgebreide relevante werkervaring gevraagd, en langdurige on-the-job training kan een vervanger zijn van het reguliere onderwijs.

Beroepen ingedeeld op niveau 3 zijn o.a. shopmanagers, medische laboratoriumtechnici, commerciële verkopers, radiografen, computer support technici.

Skill level 4

Beroepen op niveau 4 bevatten doorgaans complexe probleemoplossing, besluitvorming en creativiteit op basis van een uitgebreide theoretische en feitelijke kennis in een specialisme. De taken omvatten meestal analyse en onderzoek om de kennis op een bepaald gebied uit te breiden. Denk aan de diagnose en behandeling van ziekten, doorgeven van kennis aan anderen en het ontwerpen van constructies van machines en processen.

Beroepen op dit vaardigheidsniveau vereisen veelal uitgebreide geletterdheid en gecijferdheid (soms op een zeer hoog niveau) en uitstekende interpersoonlijke/ communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden omvatten o.a. de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de complexe materie, het communiceren van complexe ideeën boeken en verslagen en mondelinge presentaties.

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een beroep uit te oefenen op niveau 4 worden meestal opgedaan als gevolg van studie aan een hogere onderwijsinstelling (voor een periode van 3 - 6 jaar). In sommige gevallen is uitgebreide ervaring en on-the-job training vervanging van het reguliere onderwijs, en in sommige gevallen aanvulling op het reguliere onderwijs. Vaak zijn passende titels een essentiële voorwaarde voor toelating tot het beroep.

Beroepen ingedeeld op niveau 4 zijn sales en marketing managers, ingenieurs, docenten, artsen, muzikanten en computersysteem analisten.