Geslaagden NEN 3140 VOP cursus

Cursisten van Réwoud in Oost-Nederland hebben hun NEN 3140 (VOP) certificaat behaald.

Op 10 januari hebben de cursusten met succes de NEN 3140 voldoende onderricht persoon (VOP) certificering behaald bij zusterbedrijf Réwoud te Vorden. Toegevoegd aan deze cursus is 'inspectie van elektrische gereedschappen'. 
De Arbowet eist van de werkgever dat hij werknemers moet beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren zoals elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. 

De volgende onderwerpen zijn in de training aan bod gekomen:

  • Veiligheidsnormen / Arbo-wetgeving
  • Basiskennis elektriciteit
  • Vermogens- en spanningsberekening
  • Schakelingen
  • Meten met de Multimeter
  • Uitleg en bepalen machineklassen
  • Uitleg verschillende tests tijdens de EN 50110 keuring
  • Testwaardes bepalen
  • NEN 50110 keuring uitvoeren

Na het behalen van de eindtoets zijn de cursisten bevoegd om alle elektrische gereedschappen op veiligheid te keuren.

Wil jij ook deze cursus volgen? Klik dan hier om de cursusgegevens bij zusterbedrijf Réwoud te bekijken.